lol
RILATO
Opening: 27.07.2017


Concept/direction: Peter Gonda
Stage and costumes: Matěj Sýkora
Production: Barbora Jombíková, Kiosk Festival
Developed with the participation of: Simona Baková, Ivana Rumanová, Terézia Klasová, Margaréta Fehérová
Cast: Tibor Blšťák, Damini, Tomáš Hrebeň, Eva Janoušková, Johy, Anton Kováčik, Alex Krámová, Maggie, Róbert Remiáš, Jozef Vrábel
Premiéra: 27.07.2017


Koncept / réžia: Peter Gonda
Scénografia: Matěj Sýkora
Produkcia: Barbora Jombíková, Kiosk festival
Na vývoji sa podieľali: Simona Baková, Ivana Rumanová, Terézia Klasová, Margaréta Fehérová
Účinkujú: Tibor Blšťák, Damini, Tomáš Hrebeň, Eva Janoušková, Johy, Anton Kováčik, Alex Krámová, Maggie, Róbert Remiáš, Jozef Vrábel
Rilato is an attempt to push the poetics of non-actors on stage to a point where the theatre, stripped of the dramatic, a topic or a message, a script or a play-text, an actor, even the theatre building itself reverts to the only quality left - that of the pure being of the non-actor on the stage. Commissioned for the Slovak experimental theatre festival Kiosk in Žilina, the director Peter Gonda worked with a group of ten volunteers from Žilina, that have replied to an open call. Deliberately avoiding the dramatic as well as the documentary mode, Rilato instead proposed another way of working with non-actors, one that is focused on real-time group dynamics, problem resolution, and consensus seeking, operating on what Eugenio Barba has called the performer’s pre-expressive level. Rilato je pokus posunúť poetiku neherca na javisku do bodu, kde sa divadlo, zbavené drámy, posolstva alebo výpovede, scenára a textu, herca a nakoniec aj divadelnej budovy uchýli ku jedinej ostávajúcej kvalite - “okamžitému” bytiu neherca na javisku. Peter Gonda pracuje, v predstavení vytvorenom pre slovenský divadelný festival Kiosk, so skupinou desiatich dobrovoľníkov zo Žiliny, ktorí reagovali na otvorenú výzvu zapojiť sa do vznikajúceho projektu. Úmyselne sa vyhýbajúc dramatickému a dokumentárnemu módu, Rilato ponúka iný spôsob práce s nehercom, založený na skupinovej dynamike prebiehajúcej v reálnom čase, okamžitom riešení problémov a budovaní konsenzu, formálne operujúc na úrovni, ktorú u performéra talianský režisér Eugenio Barba nazval “pre-expresívnou”.
 
SIÓN
Opening: 27.05.2016


Directed by: Peter Gonda
Script and dramaturgy: Barbora Námerová
Stage and costumes: Matěj Sýkora, Lucie Sedláková, Bára Malenínská
Music: Michal Cáb, Markéta Dvořáková, Jan Nedbal
Production: Andrea Švandová, Ludmila Veřtátová, Karolína Soukupová
Translation: Ján Grabec
Cast: Patrik Holubář, Jan Nedbal, Markéta Dvořáková, Anna Čonková, Marek Ďuriš, Barbora Námerová, Tomáš Kovács, Ilona Maruščáková, Sabina Bočková
Developed with the participation of: Jitka Pospíšilová, Johana Matoušková, David Ryska, Markéta Cilečková, Honza Čtvrtník, Kaťa Mach
Premiéra: 27.05.2016


Réžia: Peter Gonda
Scenár a dramaturgia: Barbora Námerová
Scéna a kostýmy: Matěj Sýkora, Lucie Sedláková, Bára Malenínská
Hudba: Michal Cáb, Markéta Dvořáková, Jan Nedbal
Produkcia: Andrea Švandová, Ludmila Veřtátová, Karolína Soukupová
Preklad básní: Ján Grabec
Hrajú: Patrik Holubář, Jan Nedbal, Markéta Dvořáková, Anna Čonková, Marek Ďuriš, Barbora Námerová, Tomáš Kovács, Ilona Maruščáková, Sabina Bočková
Vyvinuté spolu s: Jitka Pospíšilová, Johana Matoušková, David Ryska, Markéta Cilečková, Honza Čtvrtník, Kaťa Mach
Named after a graphical poem by Cesárea Tinajero, a enigmatic character of the writer Roberto Bolaño, SIÓN was more then three years in the making. The performance marked a third outcome of an intense theatrical research into the means of how to translate the poetics of the books of the Chilean writer onto the theatre stage. The performance was the climax of a deliberately slow development process that went through many stages during several artistic residencies offered to the whole ensemble in Prague's theatre Alta (summer 2015 and winter/spring 2016) and Slovakia's theatre Divadlo Pôtoň (spring 2016). Based on devised work with the ensemble improvising around topics, characters and fragments of Bolaño's seminal book The Savage Detectives, the script-writer Barbora Námerová wrote a text, that tried to translate Bolaño's poetics into the present day utilizing a extensive research into BDSM, polyamory, and the insurrectional anarchist movement. The cast was evenly split between professional actors and non-actors. Predstavenie nazvané po grafickej básni Césarei Tinajéro, jednej z postáv spisovateľa Roberta Bolaña, bolo tri roky vo vývoji. Premiéra predstavovala poslednú etapu procesu počas ktorého sme hľadali spôsob ako previesť poetiku čilského spisovateľa Roberta Bolaña do divadelnej podoby. Predstavenie vznikalo vďaka rezidenciám v pražskom divadle Alta (leto 2015, zima/jar 2016) a v slovenskom divadle Pôtoň (jar 2016). Počas jednotlivých etáp sme spolu so súborom improvizovali okolo tém, postáv a fragmentov zásadnnej Bolañovej knižky Divokí Detektívovia. Na základe výstupov z workshopov písala scenáristka Barbora Námerová text, ktorý sa stával vstupom do ďalšej etapy a ktorý v snahe preložiť Bolañovú poetiku do súčasnosti medzi svoje tématické okruhy postupne zahrnul BDSM, polyamorické hnutie a povstalecký anarchizmus. Herecký súbor predstavenia bol rovnomerne rozdelený na hercov a nehercov.
 
LAST CASE OF DETECTIVE KONEČNÍK
POSLEDNÝ PRÍPAD DETEKTÍVA KONEČNÍKA
Opening: 10.09.2015


Directed by: Peter Gonda
Script: Barbora Námerová
Dramaturgy: Barbora Námerová, Terézia Klasová
Stage: Jitka Pospíšilová
Production: Andrea Koišová, Verona Jankovičová
Light design: Robert Palkovič
Video: Ran Li, Lukáš Janičík
Music: Ken Ganfield, Jíří Rouš
Graphic design: Margaréta Fehér
Technical support: Marek Brožek, Petr Vaněk
Cast: Patients of the Psychiatric hospital Bohnice
Premiéra 10.09.2015


Réžia: Peter Gonda
Scenár: Barbora Námerová
Dramaturgia: Barbora Námerová, Terézia Klasová
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Produkcia: Andrea Koišová, Verona Jankovičová
Svetelný dizajn: Robert Palkovič
Video: Ran Li, Lukáš Janičík
Hudba: Ken Ganfield, Jíří Rouš
Grafika: Margaréta Fehér
Technický support: Marek Brožek, Petr Vaněk
Herci: Pacienti Psychiatrickej nemocnice Bohnice
The feature-length performance was devised during a six months intense work with the inmates of Czech republic's biggest psychiatric hospital Bohnice. The initial impulse was to devise a thriller or a detective story together with a group of patients. Likewise as our previous project in the hospital, Detective Konečník (Anus) was too devised during an intense improvisational work with the patients. The performance is a darkly humorous story about the fall of a senescent detective, a play that crosses the boundaries between thriller, horror and black comedy. Detective Konečník (Anus) searches for his lost partner and tries to untangle his greatest and last case. All the traces lead to Bohnice, where the difference between reality and Konečník's paranoid fantasies becomes more and more blurred.
The performance opened on 10.09.2015 and was rerun on 13.09, 16.09 and 23.09.2015.
Celovečerné predstavenie bolo vytvorené počas polročnej práce s pacientmi Psychiatrickej nemocnice Bohnice. Na začiatku predstavenia bol impulz vytvoriť spoločne so skupinou pacientov thriller alebo detektívku. Tak ako predchádzajúce predstavenie, aj Posledný prípad detektíva Konečníka vznikalo prostredníctvom intenzívnej improvizačnej práce s pacientmi Bohníc. Inscenácia je čiernohumorným príbehom o životnom páde starnúceho detektíva, žánrovo prechádzajúcim medzi thrillerom, horrorom a čiernou komédiou. Detektív Konečník pátra po svojom zmiznutom kolegovi a zároveň sa snaží rozlúštiť svoj posledný a najväčši prípad. Všetky stopy vedú do Bohníc, kde prestáva byť jasné čo je skutočnosť a čo Konečníkové paranoidné predstavy.
Premiera predstavenia sa konala 10.09.2015, reprízy 13.09, 16.09 a 23.09.2015.
 
KATJA BRUNNER - HELL IS ALSO A SAUNA
KATJA BRUNNER - PEKLO JE TAKY JENOM SAUNA
Opening: 29.05.2016


Directed by: Peter Gonda
Dramaturgy: Barbora Námerová
Stage: Jitka Pospíšilová
Music: Martin Blažíček, Michal Cáb, Jáchym Pešek, Kryštof Pešek, Sara Pinheiro, Jonáš Svatoš, Alex Timpau
Cast: Sára Arnsteinová, Julie Goetzová, Helena Bartošová, Patrik Holubář, Veronika Kellnerová, Pavel Kozohorský
Premiéra: 29.05.2016


Réžia: Peter Gonda
Dramaturgia: Barbora Námerová
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Hudba: Martin Blažíček, Michal Cáb, Jáchym Pešek, Kryštof Pešek, Sara Pinheiro, Jonáš Svatoš, Alex Timpau
Herci: Sára Arnsteinová, Julie Goetzová, Helena Bartošová, Patrik Holubář, Veronika Kellnerová, Pavel Kozohorský
5 actors vs. 5 musicians. Noise, techno and experimental electronics in confrontation with Her Down Bellow, the hermaphrodite Hermi, a grilled baby and a annunciation of a new gender. Experimental stage concert. where the members of Prague's improvised live-coding group Kolektiv meet the scandalous text of the young Swiss dramatic Katja Brunner, which is inspired by the case of the abduction of Natascha Kampusch, who spent more then 8 years imprisoned in the cellar of her abductor Wolfgang Přiklopil. The performance was conceived as a stage reading of a radically poetic play-text, read and interpreted live by actors into an improvised background of Kolektiv's experimental elecronics. Kolektiv is a open platform for the collaboration of creators of algorhytmic visuals and electronic music. It draws upon the tradition of "live-coding" a art form based on the principle of coding in real time and on the creation of instruments for sound and image during the performance. Kolektiv organizes series of performative situations, which have a fluid format that ranges between concerts and installations in gallery spaces.
The performance took place on 29.5.2016, and was rerun on 10.6.2016.
5 hercov vs. 5 hudobníkov. Noise, techno a experimentálna elektronika v stretnutí s Tou Tam Dole, hermafroditom Hermim, grilovaným miminkom a zvestovaním nového pohlavia. Experimentálny scénický koncert, v ktorom sa stretávajú členovia hudobného zoskupenia Kolektiv so škandalóznym textom mladej švajčiarskej dramatičky, inšpirovaným prípadom únosu Natasche Kampuschovej, ktorá strávila viac než 8 rokov uväznená v pivnici únoscu Wolfganga Přiklopila. Inscenácia bola koncipovaná ako scénické čítanie radikálne poetického textu, ktorého interpretáciu vytvárali herci naživo do imprizovaného koncertu experimentálnej elektronickej hudby. Kolektiv je otvorená platforma pre spoluprácu autorov algoritmických vizuálov a elektronických hudobníkov. Vychádza z tradície tzv. “live coding”, umeleckej formy založenej na programovaní v reálnom čase a na vytváraní nástrojov pre zvuk a obraz počas predstavnia. Kolektiv organizuje série improvizovaných performatívnych situácií, ktoré majú premenlivý formát, od koncertu až po inštalácie v galerijných priestoroch.
Premiéra predstavenia sa konala 29.5.2016, repríza 10.6.2016.
 
NEKLID
Opening: 09.11.2014


Directed by: Peter Gonda
Dramaturgy: Barbora Námerová
Stage: Jitka Pospíšilová
Music: Michal Cáb
Live video: Jonáš Svatoš
Light design: Antonín Brinda, Peter Gonda
Video: Tomáš Merta, Tomáš Klein
Production: Sofie Sticzaiová, Josef Hejný
Cast: Pacienti Psychiatrickej nemocnice Bohnice
Premiéra: 09.11.2014


Réžia: Peter Gonda
Dramaturgia: Barbora Námerová
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Hudba: Michal Cáb
Projekcia: Jonáš Svatoš
Svetelný dizajn: Antonín Brinda, Peter Gonda
Video: Tomáš Merta, Tomáš Klein
Produkcia: Sofie Sticzaiová, Josef Hejný
Herci: Pacienti Psychiatrickej nemocnice Bohnice
Neklid is a special part of the many pavillons on the psychiatric hospital Bohnice, where unstable patients are confined until they stabilize (or more often then not - are properly medicated). Neklid is also the name of a performance that was devised during a eight months intense work with the inmates of Czech republic's biggest psychiatric hospital Bohnice. The director Peter Gonda and dramaturge and script-writer Barbora Námerová initiated the project as part of their research into theatrical work with non-actors and an interest in the authenticity of non-actors. During the development period, the authors led a theatre workshop twice weekly for the patients of the hospital. During the project more then 70 patients have taken part in the workshops. The resulting performance was composed of 12 images, which were arranged by purely compositional criteria. Improvisations by the patients, or performative actions with sound and movement have coalesced into a performance piece that was shaped by what we call a "noise dramaturgy". The performance took place in the industrial spaces of the abandoned historical hospital laundry hall of Bohnice.
The performance was opened on 09.11.2014, and rerun on 11.11 a 13.11.2014.
Predstavenie Neklid vzniklo počas ôsmich mesiacov práce s pacientmi najväčšej českej psychiatrickej nemocnice Bohnice. Peter Gonda a Barbora Námerová iniciovali projekt za účelom výskumu divadelnej práce s nehercom, a s cieľom skúmať fenomén autentickosti u neherca. Autori vstúpili na pôdu Nemocnice Bohnice so zámerom vytvoriť predstavenie spoločne so skupinou pacientov, použitím postupov tzv. divadla devised, tj. metódy kolektívnej tvorby. V Bohniciach autori viedli dvakrát týždenne divadelné dielne, pričom počas trvania projektu sa dielní zúčastnilo vyše 70 pacientov nemocnice. Výsledné predstavenie Neklid sa skladalo zo série 12 obrazov, ktoré boli zoradene podľa čiste kompozičných kritérii. Improvizácie pacientov, alebo performatívne akcie so zvukom a pohybom sa tu striedali v niečom, čo autori nazvali dramaturgiou šumu. Predstavenie bolo pripravené a uvedené v industriálnych priestoroch Prádelny Bohnice.
Premiéra predstavenia sa konala 09.11.2014, a dve reprízy 11.11 a 13.11.2014.
 
SARAJEVO
Opening: 30.05.2013


Written and directed by: Peter Gonda
Dramaturgy: Barbora Námerová
Stage: Jitka Pospíšilová
Music: Michal Cáb
Cast: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Pavel Kozohorský, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Premiéra: 30.05.2013


Réžia, scenár: Peter Gonda
Dramaturgia: Barbora Námerová
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Hudba: Michal Cáb
Herci: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Pavel Kozohorský, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Events taking place during a civil war that could be going on anywhere, told in a fragmentary and nonlinear way. Loosely inspired by the diary of Zlata Filipović, a 11-years old Sarajevo resident that describes the beginning and duration of the Siege of Sarajevo, as well as by a collection of reports of Jan Urban, the only Czech journalist on the ground, that was released as a book called "Všem Sráčum Navzdory". Violence in theatre, children's games of life and death, a city in flames and a sense of upcoming Apocalypse. A despotical director and five actors. A weird rehearsal that can cost the actors' lives, or a twisted way of torture that resembles theatre ? The play-text of Sarajevo was based on a extensive research into the civil war in ex-Yugoslavia and upon several residencies in Belgrade and Sarajevo. When speaking about the huge tragedy of the civil war became impossible, the text found its flight in the topic of the depiction of violence in theatre.
The performance was staged on 30.05.2013, rerun on 31.05.2013, and 15.6.2013 in the industrial spaces of the historical laundry hall of the psychiatric hospital Bohnice. Sarajevo was also performed as part of the theatre festival Příští vlna / Next Wave in Brno in September 2013.
Udalosti odohrávajúce sa počas vojny, ktorá by sa mohla odohrávať kdekoľvek, rozprávané fragmentárnou a nelineárnou formou, ktorá sa voľne inšpiruje Denníkom Zlaty Filipovičovej, 11-ročnej Sarajevčanky opisujúcej príchod a priebeh vojny, ako aj zbierkou reportáži českého žurnalistu Jana Urbana "Všem Sráčum Navzdory". Násilie na divadle, detské hry na život a smrť, mesto v plameňoch a pocit apokalypsy. Despotický režisér a päť hercov. Zvláštna skúška pri ktorej ide o život. Alebo zvláštne mučenie, ktoré sa ponáša na divadlo? Sarajevo tématicky vychádza zo širokého zberu materiálu o občianskej vojne v bývalej Juhoslávií a z viacerých pobytov v Belehrade a Sarajeve. Cez nemožnosť vypovedať o obrovskej ľudskej tragédií sa predstavenie tematicky stočilo ku téme používania a zobrazovania násilia na divadle.
Premiéra predstavenia sa konala 30.05.2013, prvá repríza 31.05.2013, druhá repríza v Prádelni Bohnice 15.6.2013. Predstavenie bolo takisto uvedené na divadelnom festivale Příští vlna / Next Wave v Brne, v Septembri 2013.
 
ENDGAME
Opening: 28.05.2012


Written and directed by: Peter Gonda
Dramaturgy: Barbora Námerová
Stage: Jitka Pospíšilová
Music: Michal Cáb
Cast: Anděla Blažková, Ivo Sedláček, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Premiéra: 28.05.2012


Scenár a réžia: Peter Gonda
Dramaturgia: Barbora Námerová
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Hudby: Michal Cáb
Herci: Anděla Blažková, Ivo Sedláček, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Endgame depicts a group of five hackers going dark in a society thats spiraling out of control to become a neo-nazi dictatorship. Based on the bleak and brooding feelings of desperation that the resurgence of the extreme-right in the states of Central and Eastern Europe has evoked in 2012, the play was heavily inspired by the texts of Tiqqun, the Anonymous movement, 4chan's rising memeplex, the text "2083: A European Declaration of Independence" by Anders Breivik, and the author's fascination with urban exploration. Endgame zobrazuje skupinu piatich hackerov na ceste do ilegality v spoločnosti, ktorá sa vymkla spod kontroly a stáva sa fašistickou diktatúrou. Inšpirované pocitom bezvýchodiskovosti, ktorý so sebou priniesol nástup extrémnej pravice v krajinách centrálnej a východnej európy v roku 2012. Hra čerpala z textov Tiqqun, hnutia Anonymous, 4chan, knihy "2083: Deklarácia Európskej nezávislosti" Andersa Breivika a z autorovej vlastnej fascinácie urbánnou exploráciou.
 
NAGGGNAGG
Opening: 30.01.2012


Written and directed by: Peter Gonda
Stage: Jitka Pospíšilová
Cast: Anděla Blažková, Pavel Kozohorský, Honza Nedbal, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Premiéra: 30.01.2012


Scenár a réžia: Peter Gonda
Scénografia: Jitka Pospíšilová
Herci: Anděla Blažková, Pavel Kozohorský, Honza Nedbal, Jíří Šimek, Míša Švédová, Daniel Tůma
Ashtar Sheran is the commander of a space-fleet, a sort of cosmic Jesus in the imaginary of Czechia's influential sect The Universe People. The performance depicts a middle class Czech familly during a very special dinner: at midnight they will all transvibrate into a higher dimension. Proper people, good hearts, they have just one problem. Their youngest son is a fly. The performance is losely based on the short story "The Granton Star Cause" by Irwine Welsh, where a man is turned into a fly by God, and revolves about issues of dehumanisation and in-group / out-group dynamics. The performance featured a real-time vocal pitch controlled tester of transvibration capabilities, flow of time measured in the act of drinking wine, magickal crystals and a rotating dinner table. Predstavenie zobrazuje strednovrstvú českú rodinu, počas mimoriadne slávnostnej večere: o polnoci všetci previbrujú do vyššej dimenzie. Títo dobrí ľudia, s dobrými srdcami, však majú jeden problém. Ich najmladší syn je mucha. Predstavenie je voľne založené na poviedke Irwine Welsha "Záležitost mužstva Granton Star" o mužovi, ktorého boh premení na muchu, a zaoberá sa témou dehumanizácie a in group / out group dynamiky. V predstavení prominentne figuroval real-time výškou hlasu ovladaný tester schopnosti previbrovať, čas meraný aktom pitia vína, magické kryštály a automatický rotujúci jedálenský stôl.